طرح هنگامه صدفی

14 محصول وجود دارد
بشقاب میوه خوری یک دست
539,000تومان
بشقاب پلوخوری یک دست
800,000تومان
دیس بزرگ طرح هنگامه
533,000تومان
دیس کوچک طرح هنگامه
390,000تومان
ظرف سس خوری
129,000تومان
ظرف سوپ خوری
763,000تومان
قندان طرح هنگامه
160,000تومان
قوری
270,000تومان
کاسه سالاد خوری
333,000تومان