طرح برلیان (184)

8 محصول وجود دارد
بشقاب خورش خوری
214,000تومان
بشقاب پلوخوری
268,000تومان
سوپ خوری
260,000تومان
شکرپاش
40,000تومان
قوری برلیان
100,000تومان
نمکپاش
130,000تومان
پیش دستی
197,000تومان
کاسه آبگوشت
290,000تومان