طرح برلیان (184)

8 محصول وجود دارد
بشقاب خورش خوری
260,000تومان
بشقاب پلوخوری
315,000تومان
سوپ خوری
320,000تومان
شکرپاش
60,000تومان
قوری برلیان
120,000تومان
نمکپاش
160,000تومان
پیش دستی
240,000تومان
کاسه آبگوشت برلیان
350,000تومان