طرح آشیان صدفی

9 محصول وجود دارد
خورشت خورری یک دست
300,000تومان
دیس بزرگ
250,000تومان
دیس کوچک
220,000تومان
سس خوری
70,000تومان
نمکپاش
150,000تومان
پلوخوری یک دست
360,000تومان
پیاله
250,000تومان
پیش دستی (یک دست)
250,000تومان
کاسه آبگوشت آشیان
370,000تومان