طرح داتسون

14 محصول وجود دارد
بشقاب خورش خوری
138,000تومان
بشقاب پلوخوری
174,000تومان
دیس بزرگ
54,000تومان
دیس کوچک
42,000تومان
سوپ خوری
108,000تومان
شکرپاش
18,000تومان
شیرینی خوری
78,000تومان
قندان
30,000تومان
قوری داتسون
48,000تومان
میوه خوری
90,000تومان
نمکپاش
216,000تومان
کاسه سالاد
36,000تومان