طرح داتسون

14 محصول وجود دارد
بشقاب خورش خوری
115,000تومان
بشقاب پلوخوری
145,000تومان
دیس بزرگ
45,000تومان
دیس کوچک
35,000تومان
سوپ خوری
90,000تومان
شکرپاش
15,000تومان
شیرینی خوری
390,000تومان
فنجان ونعلبکی چایخوری
110,000تومان
قندان
25,000تومان
قوری
40,000تومان
میوه خوری
75,000تومان
نمکپاش
30,000تومان
کاسه سالاد
30,000تومان