طرح داتسون

14 محصول وجود دارد
بشقاب خورش خوری
200,000تومان
بشقاب پلوخوری
240,000تومان
دیس بزرگ
180,000تومان
دیس کوچک
85,000تومان
سوپ خوری
190,000تومان
شکرپاش
40,000تومان
شیرینی خوری
118,000تومان
قندان
50,000تومان
قوری داتسون
85,000تومان
میوه خوری
130,000تومان
نمکپاش
216,000تومان
کاسه سالاد
36,000تومان