لمونژ

تابه بیضی موج کوچک
240,000تومان
تابه بیضی کارمن بزرگ
300,000تومان
تابه بیضی کارمن کوچک
250,000تومان
تابه مستطیل ریوان کوچک
210,000تومان
تابه مستطیل موج بزرگ
300,000تومان
تابه مستطیل موج کوچک
190,000تومان
دیس بیضی ریوان بزرگ
300,000تومان
دیس بیضی ریوان کوچک
220,000تومان
دیس بیضی کارمن کوچک
210,000تومان
دیس شیرینی بزرگ
230,000تومان
کاسه انگشتی متوسط لمون
220,000تومان
کاسه انگشتی کوچک لمون
80,000تومان
کاسه وانیلی کوچک
240,000تومان
میوه خوری گود پایه برنز
1,100,000تومان