طرح هنگامه صدفی

14 محصول وجود دارد
بشقاب میوه خوری یک دست
499,000تومان
بشقاب پلوخوری یک دست
669,000تومان
دیس بزرگ طرح هنگامه
444,000تومان
دیس کوچک طرح هنگامه
325,000تومان
ظرف سس خوری
107,000تومان
ظرف سوپ خوری
636,000تومان
قندان طرح هنگامه
134,000تومان
قوری
225,000تومان
کاسه سالاد خوری
278,000تومان