طرح آچیلا

12 محصول وجود دارد
بشقاب خورش خوری آچیلا
375,000تومان
بشقاب پلوخوری اچیلا
450,000تومان
دیس بزرگ
138,000تومان
دیس کوچک
100,000تومان
سوپ خوری
230,000تومان
شیرینی خوری آچیلا
180,000تومان
قندان طرح آچیلا
65,000تومان
نمکپاش آچیلا
100,000تومان
کاسه آبگوشت طرح آچیلا
450,000تومان
کاسه سالاد خوری
90,000تومان